TR5000sv
 
TR5000sv | Fastighetsautomation

TR5000sv | Fastighetsautomation

Fokus på funktionsblocken i HVAC-biblioteket. Grundläggande genomgång av de viktigaste funktionsblocken i en undercentral.

 

Innehåll

Training information Fastighetsautomation
TR5000sv Training Center i Malmö
En dag
Pris: 3000 kronor