TR3053sv
 
TR3053sv | AX5000

TR3053sv | AX5000

Kursen bygger vidare på TR3050sv och ger en mer djupgående genomgång av servoförstärkaren AX5000.
Kurslängd: En dag
Max antal deltagare per tillfälle: Fyra personer
Rekommenderade förkunskaper: TwinCAT 3 – Motion Control Basic.

 

Innehåll

 

Training information AX5000
TR3053sv Training Center i Malmö
En dag
Pris: 3000 kronor